Tim kiếm

Khách hàng Chu Thị Hồng Nhung

Hà Phong – Hà Trung – Thanh Hóa

Trường Đại học Shinhan nổi tiếng về ngành quản trị khách sạn mà tôi mong muốn  học ngành này. Vì thế, tôi đã chọn trường Đại học Shinhan là môi trường học tập của tôi khi ở Hàn Quốc.


Họ và tên: Chu Thị Hồng Nhung  

Sinh ngày: 05/06/2000

Quê quán: Hà Phong – Hà Trung – Thanh Hóa

Tốt nghiệp THPT năm 2018

Trường Đại học mà tôi lựa chọn để học tập tại Hàn Quốc là Shinhan và sẽ bay kỳ tháng 03/2019.

Tôi mong muốn học tại trường Shinhan vì trường đại học này có phương pháp giáo dục tốt và giáo viên nhiệt tình, quan tâm đến học sinh . Ngoài ra, trường Đại học Shinhan còn nổi tiếng về ngành quản trị khách sạn mà tôi mong muốn  học ngành này. Vì thế, tôi đã chọn trường Đại học Shinhan là môi trường học tập của tôi khi ở Hàn Quốc.

Trong quá trình đang học tiếng Hàn tại trung tâm HANNA tôi nhận thấy trung tâm có môi trường học tập tốt. Giáo viên cũng rất quan tâm và nhiệt tình giảng dạy. Hơn nữa, trung tâm cũng rất quan tâm đến các bạn đang mong muốn được đi du học Hàn Quốc.

Và tôi mong muốn trở thành một doanh nhân thành đạt. Vì vậy, tôi đang rất nỗ lực học tiếng Hàn để đỗ phỏng vấn đại sứ quán và đạt được ước mơ của mình.  

Quảng cáo
Đăng ký